Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

School Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen: tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-08-2003 tot heden

ID
12179
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12179

Besluiten

Klooster van de karmelietessen, Sint-Amandsproosdij en school Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4078

Beschrijving

De tuin bij de school Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen, gelegen langs het Plein te Kortrijk, is beschermd als stadsgezicht. Het schoolgebouw, de kapel en de paardenmolen zijn beschermd als monument.Waarden

De tuin Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Omwille van het open zicht op de verdiept aangelegde tuin met grote vijver.

historische waarde

Als zijnde in oorsprong een eiland met omwalling getekend op de kaart van C. Cierkens van 1822; in 1903 werd de tuin heraangelegd in Engelse landsschapsstijl met een grotere vijver.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde in oorsprong een kloostertuin, hetgeen nog af te leiden is uit de nutsplanten zoals moerbei en mispel en uit de aanwezigheid van een Lourdesgrot.
Als zijnde een kloostertuin later omgevormd tot schooltuin in 1903 omwille van het prestige van de school.
De tuin als zijnde een belangrijk document in de pedagogische geschiedenis waarbij de leerlingen, zowel internen en externen zich in een uniek kader konden ontspannen en waarbij dankzij de tuin aandacht besteed werd aan hun lichamelijke conditie, onder meer door het bevorderen van de roeisport. De grot daarentegen was jarenlang het middelpunt van Mariaverering door zusters en leerlingen.
De tuin Destoop als zijnde de verbinding tussen het huis Destoop en de weverij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

School Onze-Lieve Vrouw ter Engelen met tuin

Plein 14 (Kortrijk)
Omstreeks 1711 wordt tussen het Plein en de Leie een versterking gebouwd, met name een aarden vesting omgeven door water, het zogenaamde "Fort". Het Fort verdwijnt in 1782. De school dankt haar officieuze naam aan deze versterking.