Beschermd monument

Windmolen Markeymolen

Beschermd monument van 01-04-1949 tot heden
ID: 12259   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12259

Besluiten

Houten windmolen Molen Van Markey
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-1949  ID: 250

Beschrijving

De windmolen Van Markey te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Markeymolen

Lobrug 6 (Lo-Reninge)
* Lobrug nr. 6. Site van de zogenaamde "MARKEYMOLEN" met molenaarserf. Molen beschermd als monument bij R.B. van 01.04.1949. Naamgeving naar eigenaar van 1919-1962. De molen is nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843), het vangwiel met jaartal 1797 is vermoedelijk afkomstig van andere molen. Naar de straat gericht molenaarshuis uit de 19de eeuw. Gele baksteenbouw van vijf