Beschermd monument

Windmolen Markeymolen

Beschermd monument van 01-04-1949 tot heden

ID
12259
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12259

Besluiten

Houten windmolen Molen Van Markey
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-1949  ID: 250

Beschrijving

De windmolen Van Markey te Pollinkhove, is beschermd als monument.



Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Markeymolen

Lobrug zonder nummer (Lo-Reninge)
De Markeymolen, gelegen ten westen van de Lovaart op een lage molenbelt, is een standaardmolen met gesloten voet. Functioneel behoort de windmolen tot de korenmolens.