Beschermd monument

Demarcatiepaal 8

Beschermd monument van 05-03-2010 tot heden
ID: 12264   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12264

Besluiten

Demarcatiepalen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2010  ID: 4679

Beschrijving

Demarcatiepaal 8 is beschermd als monument.Waarden

Demarcatiepaal nr. 8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de Touring Club de Belgique werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen(Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 8 markeert de plaats tot waar de Duitsers gevorderd waren tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918), namelijk tot aan het gehucht Bruloze waar hevig gevochten werd tijdens de Slag om de Kemmelberg.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste naoorlogse jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 8, werd dit opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Demarcatiepaal 8

Kemmelbergweg zonder nummer (Heuvelland)
Demarcatiepaal nr. 8, een gift van de provincie Luik, markeert in principe de plaats tot waar de Duitsers tijdens hun Lente-Offensief (voorjaar 1918) gevorderd waren.