Beschermd monument

Noodwoning

Beschermd monument van tot heden

ID
12311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12311

Besluiten

Geografisch pakket Reninge
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4393

Beschrijving

De noodwoning te Reninge, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige noodwoning of semi-definitieve woning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voormalige noodwoning, dan wel een semi-definitieve woning, kort na de Eerste Wereldoorlog - in 1919 of 1920 - gebouwd door het Koning Albertfonds of door een privé-persoon met subsidie van de Dienst der Verwoeste Gewesten.
Als zijnde een woning die erg goed de bouwwijze en het volume van een noodwoning dan wel een semi-definitieve woning weergeeft, met name de structuur van stijl- en regelwerk en de houten beplanking van de voorgevel. Ondanks het erg goedkope en eenvoudige materiaalgebruik straalt de woning een zekere verzorgdheid uit gezien de uitwerking en de beschildering van de naar de straat gerichte smalle gevel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een voormalige noodwoning, dan wel een semi-definitieve woning die een goede illustratie vormt van de woningnood en de gekozen oplossingen daarvoor in het verwoeste Reninge en bij uitbreiding in de frontstreek, wanneer kort na de oorlog de vluchtelingen terugkeerden naar het grotendeels verwoeste dorp. Deze woning vormt een illustratie van de meerdere noodwoningen en semi-definitieve woningen die kort na de Eerste Wereldoorlog te Reninge gebouwd werden. Deze woning getuigt van een eerste fase van voorlopige maatregelen en herstel, voorafgaand aan de eigenlijke wederopbouw die voornamelijk vanaf 1921 plaats vond.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Noodwoning

Ieperstraat 13 (Lo-Reninge)
Noodwoning of een semi-permanente woning van kort na de Eerste Wereldoorlog.