Beschermd monument

Belgische bunker Bien Acquis

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12328   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12328

Besluiten

Belgische militaire post Bien Acquis Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4958

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische militaire post Bien Acquis.Waarden

De Belgische militaire post 'Bien Acquis' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een betonnen militaire post, die werd opgetrokken ten behoeve van de artillerie. In de omgeving van de versterkte hoeve 'Bien Acquis', achter de '3me Ligne Ter', stonden tijdens de oorlogsjaren heel wat batterijen opgesteld.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnelwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd. ~-~-- ·


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schuilplaats

Grote Beverdijkstraat zonder nummer (Diksmuide)
Schuilplaats en onderkomen voor manschappen van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdedigingslinie.