Beschermd monument

Belgische bunkers Scheewege

Beschermd monument van tot heden

ID
12329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12329

Besluiten

Belgische militaire posten steunpunt Scheewege Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4959

Beschrijving

De bescherming omvat drie Belgische militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Drie Belgische militaire posten (W.O. I) Scheewege zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde drie Belgische betonnen militaire constructies die opgetrokken werden op nauwelijks een kilometer van de frontlijn, bij het steunpunt Scheewege. Bij dit steunpunt stonden batterijen opgesteld en werden belangrijke gevechtsposten ingericht ten behoeve van de bevelhebbers van infanterie- en artillerie-eenheden, waaronder de artilleriecommandanten voor de voorposten van Oud-Stuivekenskerke en het Reigersvliet.
- Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde typologisch unieke Belgische militaire verdedigingsconstructies. De twee gelijkaardige constructies zijn binnen het gamma aan Belgische betonnen verdedigingsconstructies typologisch uniek en vooral imposant te noemen door hun grootte. Opvallend is de wijze waarop de toegangen afgeschermd zijn aan de achterzijde van de doorgetrokken zijgevels.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door hun jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Belgische militaire post I steunpunt Scheewege

Pervijzestraat zonder nummer (Diksmuide)
Eén van drie Belgische militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel van het steunpunt Scheewege, op nauwelijks één kilometer van de frontlijn.


Belgische militaire post II steunpunt Scheewege

Pervijzestraat zonder nummer (Diksmuide)
Eén van drie Belgische militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel van het steunpunt Scheewege, op nauwelijks één kilometer van de frontlijn.


Belgische militaire post III steunpunt Scheewege

Pervijzestraat zonder nummer (Diksmuide)
Eén van drie Belgische militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel van het steunpunt Scheewege, op nauwelijks één kilometer van de frontlijn.