Beschermd monument

Het sluizencomplex Plassendale

Beschermd monument van 11-02-1997 tot heden

ID: 12348   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12348

Besluiten

Sluizencomplex met bijgebouwen, geleidingswerk en omgeving en woning Spaans tolhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 11-02-1997  ID: 3140

Beschrijving

Het sluizencomplex dat de verbinding vormt tussen het kanaal Brugge - Oostende en het kanaal Plassendale - Nieuwpoort, met inbegrip van de draaibrug over noordelijk sluishoofd (inclusief alle toebehoren), brugwachtershuisje en pad op houten staketsel; tevens geleidingswerk tussen noordelijke sluis en zuidelijk hoofd van draaibrug over kanaal Brugge - Oostende, houten geleidingswerk ten westen van voornoemde zuidelijke hoofd van draaibrug over kanaal Brugge - Oostende, houten geleidingswerk ten oosten van draaibrug over voornoemde noordelijke sluis en de hoofden van draaibrug over kanaal Brugge - Oostende, is beschermd als monument.Waarden

Het sluizencomplex dat de verbinding vormt tussen het kanaal Brugge-Oostende en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, met inbegrip van de draaibrug over het noordelijke sluishoofd, inclusief alle toebehoren:
- het brugwachtershuisje en het pad op het houten staketsel, tevens geleidingswerk tussen de noordelijke sluis en het zuidelijke hoofd van de draaibrug over het kanaal Brugge-Oostende;
- het houten geleidingswerk ten westen van het voornoemde zuidelijke hoofd van de draaibrug over het kanaal Brugge-Oostende;
- het houten geleidingswerk ten oosten van de draaibrug over de voornoemde noordelijke sluis;
- de hoofden van de draaibrug over het kanaal Brugge-Oostende;
is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als geheel van kunstwerken bestaande uit een sluizencomplex van 2 getijdensluizen en zwaaikom met oorsprong in de periode 1638-41, vernieuwd in de periode 1783-90 en verbreed in 1828, met draaibrug van circa 1890 over één van de sluishoofden.
Als goed voorbeeld van de wijze waarop in de voormelde periodes een verbindingssluis werd gebouwd tussen 2 haaks met elkaar verbonden kanalen met onderling variërende peilen.
Als illustratie van de bruggenbouw in de periode rond de eeuwwisseling.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het sluizencomplex Plassendale

Plassendale zonder nummer (Oudenburg)
Sluizencomplex van twee getijdensluizen en zwaaikom ten noorden van Oudenburg op het noordoost-zuidwest-kanaal Plassendale-Nieuwpoort en haaks op het oost-west-kanaal Brugge-Oostende.