Beschermd monument

Maenhoudthoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
12362
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12362

Besluiten

Geografisch pakket Oudenburg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3922

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Maenhoudthoeve te Oudenburg, is beschermd als monument.Waarden

De Maenhoudthoeve, bestaande uit bergschuur, aangebouwde stal en boerenhuis en losstaand wagenhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De Maenhoudthoeve is een beeldbepalend element langs het kanaal en is naast de beschermde abdijhoeve, de bekendste hoeve van Oudenburg.
Omwille van zijn typische silhouet met de monumentale bergschuur is de hoeve als symbool van de bordjes van de Vlaanderen Noordzee fietsroute gekozen, zij het met enkele compositorische aanpassingen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De Maenhoudthoeve is een gaaf bewaarde historische polderhoeve voor landbouw en veeteelt, met een kenmerkende kop-hals-romp-structuur, waarvan de monumentale West-Vlaamse bergschuur het oudste en meest opvallende element is. De bergschuur is het enige overgebleven onderdeel van een begin 17de-eeuwse hofstede die binnen de noordelijke bedijking van het kanaal Brugge-Nieuwpoort wordt opgenomen (1638-1640), op die manier beschermd tegen de kunstmatige overstromingen om de verzanding van de Oostendse haven tegen te gaan. Ze heeft een indrukwekkend, gaaf bewaarde gordingenkap en indeling. Aan de bergschuur worden op het einde van de 18de-eerste helft 19de eeuw een stal en boerenhuis gebouwd, die ondanks enkele verbouwingen hun karakter hebben bewaard, ten noorden van dit geheel staat een gaaf 19de-eeuws losstaand wagenhuis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Maenhoudthoeve

Polder 33A (Oudenburg)
Historische polderhoeve met bergschuur, zogenaamd "Maenhoudthoeve", recente naamgeving, naar laatste bewoners van de boerderij. Gelegen vlakbij het kanaal, aan de rand van de Nieuwe Zandvoorde- en Oudenburgse polder. Polderhoeve met kenmerkende "kop-hals-romp-structuur", bestaande uit een grote West-Vlaamse bergschuur, waaraan later een stal en een woonhuis gebouwd werden. Gelegen aan de zuidrand van een onverhard, begraasd erf. Ten zuiden van het hoofdvolume, in het midden van het erf, een driedelig wagenhuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.