Beschermd monument

Belgische bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID
12372
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12372

Besluiten

Belgische mitrailleurspost Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4969

Beschrijving

De bescherming omvat Belgische mitrailleurspost Vlavlakte uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische mitrailleurspost (W.O. I) Vlavlakte is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een Belgische mitrailleurspost die in 1915 is opgetrokken. Hierdoor betreft het één van de oudst bewaarde Belgische betonnen militaire constructies uit de oorlog.
Als zijnde een Belgische mitrailleurspost die een onderdeel vormde van een versterking, die aanvankelijk met 'Point d'Appui A' werd aangeduid, later met 'Redoute de I'Erreur'. Samen met een gelijkaardig, iets noordelijk gelegen verdedigingswerk vormde het een essentieel onderdeel van de '3me Ligne Bis', een verdedigingslijn die op zijn beurt behoorde tot de eerste verdedigingslinie.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een Belgische betonnen mitrailleurspost uit 1915. Het betreft een type mitrailleursposten, dat ook later tijdens de oorlog in het geallieerde hinterland zou opgetrokken worden. De meest opvallende typologische kenmerken zijn het kleine, nagenoeg vierkante grondplan en de opbouw van de schietopening met uitsparing eronder voor het plaatsen van een driepoot van een mitrailleur.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mitrailleurspost van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog

Vlastraat zonder nummer (Diksmuide)
Betonnen mitrailleurspost van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, gelegen in weide. De bunker maakte deel uit van de Belgische verdedigingslinie ten zuidwesten van Kaaskerke. Binnenin, onder het schietgat nis als opslagplaats voor de munitie.