Beschermd monument

Pachthoeve 't Klokhof

Beschermd monument van tot heden

ID
12384
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12384

Besluiten

Geografisch pakket Oudenburg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3922

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De pachthoeve 't Klokhof te Oudenburg, is beschermd als monument.Waarden

De polderhoeve genaamd 't Klokhof, bestaande uit rechthoekig erf waarrond boerenhuis, stalvleugel, schuurvleugel met geïncorporeerde stallen, en achterliggende zomerkeuken en wagenhuis/stal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
't Klokhof is een gaaf bewaarde, typische 19de-eeuwse polderhoeve voor landbouw en veeteelt:
De gebouwen worden in 1862-1876 gebouwd op een veel oudere site, ter vervanging van 17de-eeuwse polderhoeve, die oorspronkelijk een dubbele omwalling had, wat in de West-Vlaamse polders veel voorkomt.
Het boerenhuis is voorzien van mooi 19de-eeuws siermetselwerk, zoals onder meer gesinterde bakstenen deuromlijsting, rode fries onder gootlijst en rode strekken, jaartal in gesinterde baksteen in zijpuntgevel; origineel houtwerk is bewaard.
Het uitzonderlijke siermetselwerk op de noordoostelijke zijgevels van de grote parallelle stal- en schuurvleugel, met jaartallen, spitsboogfriezen, kruisen en omlijstingen van de muuropeningen, bepalen het beeld van de hoeve. De opklimmende spitsboogfriezen in rode baksteen zijn een zeldzame en zeer geslaagde overname van de ornamentiek van de heersende architectuurstijl, in casu de neogotiek, in de landelijke architectuur. Het 19de-eeuwse bakhuis en wagenhuis zijn in een eenvoudige, gaaf bewaarde baksteen bouw opgetrokken.
De U-vormige opstelling van de gebouwen rondom een rechthoekig begraasd erf, met centraal op de achtergrond het boerenhuis, haaks daarop aan beide zijden het stal- en schuurgebouw en daarachter enkele nutsgebouwen, is kenmerkend voor grote West-Vlaamse polderhoeves.
Het geheel is door zijn opstelling en de specifieke versierde baksteenbouw een sterk architectonisch geheel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pachthoeve 't Klokhof

Pardoenstraat 12 (Oudenburg)
Nog steeds bedrijvige pachthoeve zogenaamd " 't Klokhof", zie bord bij erfingang, genoemd naar de klok op het dak van het boerenhuis. Historische polderhoeve waarvan de oudste vermelding teruggaat tot een ommeloper van 1697: "hofstede (...) met de mote ende wallen ende syngelen rontomme".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.