Beschermd monument

Groot Goet ten Broucken

Beschermd monument van 11-06-2001 tot heden
ID: 12412   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12412

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2001  ID: 3722

Beschrijving

Het Groot Goed ten Broucken te Kanegem, met name de boerenwoning en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling, met uitzondering van stalvleugel ten oosten, is beschermd als monument.


Waarden

Goed ten Broucken, met name boerenhuis en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling, met uitzondering van stalvleugel ten oosten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als Kanegems centrum van de voormalige, nauw met de dorpsgeschiedenis verbonden Sint-Baafsheerlijkheid, welke tevens de de dorpsheerlijkheid was, waarop de parochiekerk zich bevond;
Als een van oudsher belangrijke vestigingsplaats, waarvan de huidige configuratie, de site omsloten door een hoefijzervormige omwalling, teruggaat op het oudst gekende plan, daterend van 1629, getekend door de landmeter De Bersaques.
Als zijnde een vrij gaaf bewaard, 18de-eeuws boerenhuis met behouden volume en indeling, materialen (witgekalkte baksteen en Vlaamse pannen), ...


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Goet ten Broucken

Neringenstraat 39 (Tielt)
* Neringenstraat nr. 39. Hoeve "Groot Goet ten Broucken", ook "Kerkegoet" genoemd. Historische omwalde hoeve met 18de-eeuws woonhuis met oudere kern, als centrum van de Kanegemse Sint-Baafsheerlijkheid teruggaand tot de 10de eeuw, gelegen ten zuidoosten van de dorpskern. Boerenhuis en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling beschermd als