Groot Goet ten Broucken

Beschermd monument van 11-06-2001 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Kanegem
Straat Neringenstraat
Locatie Neringenstraat 39 (Tielt)
Alternatieve naam Kerkegoet

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/37015/603.1
  • OW001423

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Goet ten Broucken

Neringenstraat 39, Tielt (West-Vlaanderen)

* Neringenstraat nr. 39. Hoeve "Groot Goet ten Broucken", ook "Kerkegoet" genoemd. Historische omwalde hoeve met 18de-eeuws woonhuis met oudere kern, als centrum van de Kanegemse Sint-Baafsheerlijkheid teruggaand tot de 10de eeuw, gelegen ten zuidoosten van de dorpskern. Boerenhuis en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling beschermd als

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Groot Goed ten Broucken te Kanegem, met name de boerenwoning en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling, met uitzondering van stalvleugel ten oosten, is beschermd als monument.

Waarden

Goed ten Broucken, met name boerenhuis en begraasde site met omringende, hoefijzervormige omwalling, met uitzondering van stalvleugel ten oosten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als Kanegems centrum van de voormalige, nauw met de dorpsgeschiedenis verbonden Sint-Baafsheerlijkheid, welke tevens de de dorpsheerlijkheid was, waarop de parochiekerk zich bevond;
Als een van oudsher belangrijke vestigingsplaats, waarvan de huidige configuratie, de site omsloten door een hoefijzervormige omwalling, teruggaat op het oudst gekende plan, daterend van 1629, getekend door de landmeter De Bersaques.
Als zijnde een vrij gaaf bewaard, 18de-eeuws boerenhuis met behouden volume en indeling, materialen (witgekalkte baksteen en Vlaamse pannen), ...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.