Beschermd monument

Villa Ter Wilgen

Beschermd monument van 27-06-2003 tot heden
ID: 12532   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12532

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 27-06-2003  ID: 4066

Beschrijving

De villa zogenaamd Huis Ter Wilgen met omgevende tuin, tuinmuur en bijgebouw is beschermd als monument.


Waarden

De villa zogenaamd Huis Ter Wilgen met omgevende tuin, tuinmuur en bijgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de eerste geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Duinbergen, in het begin van de 20ste eeuw, bij de initiële ontwikkeling van de badplaats. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl.
De villa wordt volgens kadaster opgetrokken in 1910 en hersteld in 1947. Hier gelegen in een grote tuin, wat eerder uitzonderlijk is in Duinbergen, in vergelijking met de doorgaans kleinschaliger verkaveling van deze badplaats.
Als zijnde een uitgesproken en vroeg voorbeeld van een villa opgetrokken in een combinatie van landelijke hoevestijl en cottagestijl: hoevestijl gekenmerkt door onder meer materiaalgebruik (baksteenbouw, S-pannen), gevel afwerking (witgeschilderde bepleistering op zwartgeschilderde plint) en veelvuldig gebruik van hoeksteunberen; cottagegetinte elementen zijn onder meer het levendig dakenspel, de in- en uitspringende muurvlakken, open portalen en terrassen en hoge schoorstenen. Opmerkelijk verzorgd en decoratief schrijnwerk van ramen en deuren. Het interieur behoudt het houtwerk en de vaak eclectische maar rijk uitgewerkte schouwen.
Als zijnde -naar verluidt- getuige van het oeuvre van de Brusselse architect Adolphe Pirenne (1876-1932), die in het begin van de 20ste eeuw talrijke villa's ontwerpt aan de kust, en één der voornaamste bouwmeesters is bij de uitbouw van Duinbergen.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, waarin de badplaats Duinbergen zich initieel ontwikkelt. Hier in casu het zomers buitenverblijf dat naar verluidt architect Adolphe Pirenne ontwerpt voor de Kortrijkse kunstschilder Emmanuel Viérin (1869-1954).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Ter Wilgen

Meeuwendreef 8 (Knokke-Heist)
Vrijstaande villa in hoeve- en cottagestijl met omgevende tuin, zogenaamd "Huis Ter Wilgen", gebouwd volgens kadaster in 1910, gebouwd volgens kadaster in 1910 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge, 1949). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/06/2003.