Beschermd monument

Hotel de la Couronne

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden
ID: 12676   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12676

Besluiten

Hotels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4157

Beschrijving

Het voormalige Grand Hôtel de la Couronne, thans in gebruik als Academie voor Muziek en Woord, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalige Grand Hôtel de la Couronne, thans in gebruik als Academie voor Muziek en Woord, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een belangrijke historische getuige van de ontwikkeling van het toerisme aan de Oostkust, meer bepaald in Knokke, een opkomende badstad op het einde van de 19de eeuw;
Als zijnde het eerste nieuw gebouwd hotel in Knokke-Dorp, waar, door de opkomst van het toerisme op het einde van de 19de eeuw, de infrastructuur dient te worden afgestemd op de groeiende behoefte aan logies voor de badgasten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een imposant hotelgebouw daterend van circa 1894 in eclectische stijl met integratie van elementen uit de neo-Vlaamse renaissancestijl, onder meer in de topgevels en ornamentiek. Gekenmerkt door typerend materiaalgebruik van baksteen met gebruik van natuursteen voor onder meer speklagen, balkons en ornamentiek (vazen, diamantkoppen). Risalietgevel bekroond door drie rijk uitgewerkte topgevels met onder meer frontonbekroning en hoofdgestel. Op de westelijke zijgevel is de belettering "Grand Hotel de. la Couronne" nog steeds zichtbaar. Het interieur is vernieuwd tijdens de renovatiecampagne in de jaren 1986-1988.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de zeldzame getuigen van de opkomst van het toerisme in Knokke op het einde van de 19de eeuw, dat zich situeert in en rond de dorpskern, waar de oudere herbergen worden uitgebreid en de eerste nieuwe hotels worden gebouwd ten behoeve van het groeiend aantal badgasten. Van hieruit ontstaat de geleidelijke grootschalige ontwikkeling van de badstad, die zich stedenbouwkundig uiteindelijk meer noordwaarts zal ontwikkelen in de nabijheid van dijk, strand en zee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel de la Couronne

Seb. Nachtegaelestraat 10 (Knokke-Heist)
Imposant gebouw in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissancegetinte stijlkenmerken. Opgetrokken in 1894-1895 naar ontwerp van architect Eugène Van Heede (Brugge), thans in gebruik als gemeentelijke "Academie voor Muziek en Woord". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.