Beschermd monument

Vier Duits-Britse bunkers Canopus Trench

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden

ID
12776
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12776

Besluiten

Duitse posten Canopus Trench
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5195

Beschrijving

De bescherming omvat vier Duitse posten Canopus Trench.Waarden

Vier Duitse posten (W.O.I) 'Canopus Trench' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde vier Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, die de dichtheid van het aantal betonnen posten in de noordelijke leperboog illustreren. Oe Duitse 'Aibrechtstellung', die hier op Britse kaarten 'Canopus Trench' werd genoemd, werd versterkt met tal van betonnen militaire posten die nagenoeg tegen elkaar werden opgetrokken. Nog in 1924 werden op een militaire stafkaart 75 militaire posten tussen 'Kitchener's Wood' en de Steenbeek aangeduid. Merkwaardig genoeg waren de geallieerden aan de vooravond van hun offensief in de zomer van 1917 niet op de hoogte van dit grote aantal betonnen militaire posten.
Als zijnde vier Duitse militaire posten, die opgetrokken zijn in een zone waar het oorlogsgeweld zeer prominent aanwezig was. Zowel tijdens de Tweede als Derde Slag bij leper als tijdens het Duitse Lente-Offensief zou in deze regio zwaar gevochten worden. De vier militaire posten zijn na de Tweede Slag bij leper opgetrokken nabij een bosje dat gekend was als 'Kitchener's Wood' of 'Granat Wäldchen', waar na de gasaanval van 22 april1915 zwaar slag geleverd werd. Op 31 juli 1917 (Slag bij Pilkern - begin Derde Slag bij leper) heroverde de Britse 39ste divisie met de hulp van tankeenheden deze zone, waar ondertussen de 'Aibrechtstellung' met zijn talrijke bunkers was opgetrokken. Ten gevolge van het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) kwam de hoeve pal op de frontlijn te liggen. Het oorlogsgeweld heeft talrijke sporen op de militaire constructies achtergelaten.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde in oorsprong Duitse militaire posten die, nadat ze veroverd werden door de geallieerden tijdens de Derde Slag bij leper, aangepast werden aan de nieuwe frontsituatie. De oorspronkelijke 'veilige' achterzijde van de meest intacte constructies werd gedicht en verstevigd met een bijkomende betonnen muur, terwijl nieuwe toegangen werden gecreëerd in de nieuwe achterzijde, zodat de militaire posten relatief veilig betreden konden worden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vier Duits-Britse schuilplaatsen Canopus Trench

Wijngaardstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
4 halfondergrondse betonconstructies, gelegen op 1 lijn in weide naast boerderij Wijngaardstraat nummer 1 (naast een kerkwegel, richting Sint-Juliaan), op circa 500 meter ten westen van de Brugseweg.