Beschermd monument

Duitse bunker Cement House

Beschermd monument van 05-02-2015 tot heden

ID
12785
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12785

Besluiten

Duitse betonnen medische post Eerste Wereldoorlog Cement House
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2015  ID: 5676

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse medische post Cement House.Waarden

De Duitse betonnen medische post (W.O. I) ·'Cement House' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een in oorsprong Duitse medische post, een zogenaamde 'Hauptverbandplatz', van waaruit de gewonden naar een veldhospitaal werden .overgebracht. Deze medische post leidde wellicht noodgedwongen tot de aanleg van een Duitse begraafplaats net ten noordoosten van de hoeve. Na de zeer moeizame verovering van deze zone nabij de Steenbeek in augustus 1917 (Derde Slag bij leperl. startten de Britten met de aanleg van een militaire begraafplaats ten zuidwesten van de versterkte hoeve. die zij ·cement House' noemden. Op deze begraafplaats werden tijdens de oorlog nog 231 graven aangelegd. Door de toevoeging van graven na de oorlog. tot op de dag van vandaag. zijn er nu op 'Cement House Cemetery' meer dan 3600 doden begraven of worden herdacht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een in oorsprong Duitse betonnen medische post, die vóór de Derde Slag bij leper was opgetrokken. Kenmerkend voor deze medische post is de brede toegangsdeur, waardoor het mogelijk was gewonden met brancards binnen te brengen. De bakstenen restanten wijzen erop dat de bunker oorspronkelijk in of tegen een bakstenen hoevegebouw was opgetrokken.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek. met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige die door zijn jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse betonconstructie Cement House

Boezingestraat 148 (Langemark-Poelkapelle)
Vrijstaande, bovengrondse betonconstructie op koer van boerderij Boezingestraat nummer 148, vlak naast de Britse militaire begraafplaats "Cement House Cemetery".