Beschermd monument

Wijnmuur

Beschermd monument van tot heden

ID
1279
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1279

Besluiten

De Wijnmuur
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1995  ID: 2821

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Wijnmuur, een 1,5 kilometer lange stapelmuur van ijzerzandsteen gebouwd op de Wijngaardberg in de eerste helft van de 19de eeuw, ter beschutting van een wijngaard.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de Wijnmuur als volgt:

  • historische, in het bijzonder de architectuurhistorische waarde: constructies van losse gestapelde stenen van die omvang in BelgiĆ« zijn verder niet bekend. Stapelbouw is in onze gewesten sowieso zeldzaam. Vergelijkingen van de Wijnmuur met constructiewijzen in gebieden waar de stapelbouw wel courant is zijn tot nog toe niet gebeurd;
  • historische, in het bijzonder de economisch-sociaalhistorische waarde: omtrent de historische sociaal-economische context waarin de muur tot stand kwam is weinig bekend. Zelfs de exacte periode van ontstaan kan niet uit de beschikbare publicaties worden afgeleid. De bewering dat de muur 'tijdens de wintermaanden door de boeren uit de omgeving' werd opgetrokken, wordt door geen enkele auteur met harde bewijzen gestaafd. De Wijnmuur is een belangrijk materieel relict van de wijncultuur in het Hageland, waarvan de betekenis nog onvoldoende wordt doorgrond;
  • esthetische waarde: de ligging bovenaan de zuiderhelling van de Wijngaardberg en gecombineerd met vergezichten over de Wingevallei, door het frequent voorkomen van in de muur ingegroeide oude bomen en hakhoutstronken.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000812, De Wijnmuur (DENEEF R., 1995).


Waarden

De Wijnmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische, economisch-historische, sociaal-historische en esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Wijnmuur

Wezemaal (Rotselaar)
De Wijnmuur is momenteel zichtbaar over een lengte van 1546 meter, oorspronkelijk een circa 3 kilometer lange muur, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw om de wijngaarden op de zuidhelling tegen de koude noordenwind te beschutten.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.