Beschermd monument

Drie Duitse bunkers

Beschermd monument van 06-03-2012 tot heden
ID: 12799   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12799

Besluiten

Duitse militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 06-03-2012  ID: 5007

Beschrijving


Waarden

De Duitse militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse militaire constructie die deel uitmaakte van de Duitse eerste linie nabij het kanaal leper-IJzer. De constructie is vóór de Derde Slag bij leper opgetrokken bij een versterkte hoeve, die tijdens de oorlog aangeduid wordt als 'Ferme de la Ferrure' of 'Wolfersdorff'.
Als zijnde een Duitse militaire constructie, die na haar verovering door Franse eenheden midden augustus 1917 ingericht werd als Franse commandopost. 'Ferme de la Ferrure' bleef na de Franse verovering in volle frontlinie liggen en werd veelvuldig beschoten. Onder meer vanaf deze boerderij zou eind oktober 1917 de Franse verovering van Merkern ingezet worden.
Als zijnde een Duitse militaire constructie met inscripties. Dankzij deze inscripties kunnen de bouwers achterhaald worden, namelijk de '3. Ersatz Kompagnie' van het 'Pionier Regiment No 24'.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het ·gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een op typologisch vlak zeldzaam bewaarde Duitse militaire constructie. De constructie bestaat uit drie tegen elkaar geplaatste betonnen volumes die elk de vorm van een halve cilinder aannemen. Deze vorm is het resultaat van de gebogen golfplaten, die gebruikt zijn als bekisting voor het dak van elk volume.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drie Duitse betonconstructies

Oostpoeselstraat 10 (Lo-Reninge)
3 betonnen constructies tegen mekaar opgetrokken, onder een (recenter) afdak. De constructies liggen op de boerderij Oostpoeselstraat nummer 10.