Waterzuiveringsstation

Beschermd monument van 16-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Zillebekevoetweg
Locatie Zillebekevoetweg zonder nummer (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/963.1
  • OW001346

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterzuiveringsstation

Zillebekevoetweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Reeds in de 13de eeuw had de Stad Ieper een merkwaardig systeem voor haar watervoorziening. Ouderdomsgebreken en andere factoren veroorzaakten op de lange duur hygiënische problemen en waterschaarste.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het waterzuiveringsstation te Ieper is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee betonnen waterbehandelings-units en het pompstation in traditionele stijl, met inbegrip van alle toebehoren, werktuigen en instrumenten.

Waarden

Het waterzuiveringsstation met inbegrip van alle toebehoren, werktuigen en instrumenten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaard voorbeeld van een waterzuiveringsstation circa 1925-1926, naar een in 1902 ontstaan concept ontworpen en gebouwd in het kader van de vroeg 20ste-eeuwse ontwikkelingen op het vlak van nutsvoorzieningen in het algemeen en van de wederopbouw van het tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoeste Ieper in het bijzonder.
Als belangrijke fase in de ontwikkeling en geschiedenis van de collectieve watervoorziening van Ieper die reeds in de Middeleeuwen (13de eeuw) werd ingericht onder andere door de aanleg van de vijver van Zillebeke die ten andere heden nog steeds als watervoorraad fungeert.
Als voorbeeld van betonbouw uit de vroege jaren 1920.
Als voorbeeld van een nutsvoorziening die in de vroege jaren 1920 meteen op elektriciteit werkte, op het toenmalige net werd aangesloten en voor dat doel van een karakteristieke, torenvormige hoogspanningskabine werd voorzien en dit in dezelfde Ieperse wederopbouwstijl als het aanpalende pompgebouw met laboratorium.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.