Waterzuiveringsstation

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Zillebekevoetweg
Locatie Zillebekevoetweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Waterzuiveringsstation

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterzuiveringsstation

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Reeds in de 13de eeuw had de Stad Ieper een merkwaardig systeem voor haar watervoorziening. Ouderdomsgebreken en andere factoren veroorzaakten op de lange duur hygiënische problemen en waterschaarste. In 1877 besloot het stadsbestuur het hele stelsel te laten moderniseren. Na de Eerste Wereldoorlog was de oorlogsschade aanzienlijk. Zowel te Dikkebus als te Zillebeke werden er volledig nieuwe installaties uitgevoerd. De waterzuiverings- en behandelingsinstallatie te Zillebeke dateert van circa 1925-26.

Geheel in hoofdzaak bestaande uit 3 onderdelen: 2 waterbehandelings-units en 1 pompstation met elektrische uitrusting. Waterbehandeling-units hoofdzakelijk betonnen constructies met betonnen gevels en bedakingen met 70 cm aarde en gras bedekt (isolatie). Rechthoekige ramen met ijzeren onderverdeling; sommige ramen met gekleurd glas (lichtfilter tegen bacteriële ontwikkeling). Pompstation in traditionele stijl: baksteenarchitectuur, schild- en afgewolfde daken (natuurleien), smalle ramen met segmentbogen en licht gekanteeld torentje (transformatorcabine). Pompinstallaties van recentere datum.

  • TASSEEL J. en VAN EYGEN F., Het filtreeren der wateren van Dickebuschvijver, Handel- & Nijverheidskamer Yper 1926, correcties door de heer Decrock.

Bron: Beschermingsdossier: DW002099

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieper

Ieper (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.