erfgoedobject

Waterzuiveringsstation

bouwkundig element
ID: 201070   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201070

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reeds in de 13de eeuw had de Stad Ieper een merkwaardig systeem voor haar watervoorziening. Ouderdomsgebreken en andere factoren veroorzaakten op de lange duur hygiënische problemen en waterschaarste. In 1877 besloot het stadsbestuur het hele stelsel te laten moderniseren. Na de Eerste Wereldoorlog was de oorlogsschade aanzienlijk. Zowel te Dikkebus als te Zillebeke werden er volledig nieuwe installaties uitgevoerd. De waterzuiverings- en behandelingsinstallatie te Zillebeke dateert van circa 1925-26.

Geheel in hoofdzaak bestaande uit 3 onderdelen: 2 waterbehandelings-units en 1 pompstation met elektrische uitrusting. Waterbehandeling-units hoofdzakelijk betonnen constructies met betonnen gevels en bedakingen met 70 cm aarde en gras bedekt (isolatie). Rechthoekige ramen met ijzeren onderverdeling; sommige ramen met gekleurd glas (lichtfilter tegen bacteriële ontwikkeling). Pompstation in traditionele stijl: baksteenarchitectuur, schild- en afgewolfde daken (natuurleien), smalle ramen met segmentbogen en licht gekanteeld torentje (transformatorcabine). Pompinstallaties van recentere datum.

  • TASSEEL J. en VAN EYGEN F., Het filtreeren der wateren van Dickebuschvijver, Handel- & Nijverheidskamer Yper 1926, correcties door de heer Decrock.

Bron     : Beschermingsdossier: DW002099
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Waterzuiveringsstation [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201070 (Geraadpleegd op 26-02-2020)