Australische bunker

Beschermd monument van 16-04-2014 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Mesen
Deelgemeente Mesen
Straat Armentierssteenweg
Locatie Armentierssteenweg (Mesen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33016/722.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Australische betonconstructie

Armentierssteenweg zonder nummer, Mesen (West-Vlaanderen)

Bovengrondse betonconstructie gelegen op de flank van de heuvelrug van Mesen ("Messines Ridge"), langs de Armentierssteenweg.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een geallieerde militaire post uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

De geallieerde militaire post (W.O. I) Armentierssteenweg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een geallieerde militaire constructie, die in het voorjaar van 1918 is opgetrokken tegen de zuidelijke flank van de zgn. 'Messines Ridge', nadat deze regio tijdens de Mijnenslag van juni 1917 op de Duitse vijand veroverd was. De betonnen constructie is wellicht in februari-maart 1918 opgetrokken door Australische en Nieuw-Zeelandse genie-eenheden.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch opvallende constructie. Vooral het zadeldak van de constructie is zeldzaam voor geallieerde constructies in de leperboog. Een zadeldak lijkt vrij typisch te zijn voor Australische of Nieuw-Zeelandse constructies. Eveneens opvallend is de dikte van de muren en de beperkte binnenruimte van de constructie.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. De militaire constructie is mooi ingebed in het weiland en vormt een echte blikvanger in het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.