Beschermd monument

Batterij Stützpunkt Leffinge

Beschermd monument van 19-10-1998 tot heden

ID: 12868   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12868

Besluiten

Veldbatterijen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1998  ID: 3357

Beschrijving

De bescherming omvat de veldbatterij Leffinge.Waarden

De veldbatterij Leffinge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

unieke en goed bewaarde onderdelen van de Duitse kustverdediging van de Atlantikwall opgetrokken in de periode 1942-1944. De batterijen vormen een schoolvoorbeeld van de typische veldbatterijen van de Atlantikwall.

industrieel-archeologische waarde

als goed bewaarde getuigenissen van de vestigingsbouwkunst uit de Tweede Wereldoorlog en meer bepaald van de verdediging van de Duitse Atlantikwall.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Veldbatterij Stützpunkt Leffinge of Veldbatterij Hannover

Fleriskotstraat zonder nummer (Middelkerke)
Beschermd als monument bij M.B. van 19.10.1998. Ten noordoosten van straatbocht, midden weiland gelegen veldbatterij. Versterkingswerken daterend uit Tweede Wereldoorlog gebouwd door de bezetter ter verdediging van de kust.