Veldbatterij Stützpunkt Leffinge of Veldbatterij Hannover

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Leffinge
Straat Fleriskotstraat
Locatie Fleriskotstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Batterij Stützpunkt Leffinge

Deze bescherming is geldig sinds 19-10-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Veldbatterij Stützpunkt Leffinge of Veldbatterij Hannover

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

* Fleriskotstraat z.nr. Z.g. "STÜTZPUNKT LEFFINGE" of "VELDBATTERIJ HANNOVER". Beschermd als monument bij M.B. van 19.10.1998.

Ten noordoosten van straatbocht, midden weiland gelegen veldbatterij. Versterkingswerken daterend uit Tweede Wereldoorlog gebouwd door de bezetter ter verdediging van de kust. Dit areaal omvat twee geschutkazematten, open beddingen, andere bouwwerken, loopgraven en hindernissen.

Drie open beddingen: geometrische veelhoeken van verschillende vormen bestaande uit lage bakstenen muren, versterkt met beton; allen voorzien van een brede toegang voor geschut en zijdelingse ingangen voor manschappen. Centraal rond platform voor geschut slechts bij één ervan zichtbaar.

Twee geschutkazematten voor veldgeschut (type 611): betonnen bunkers bestaande uit een geschutkamer, twee munitiekamers resp. voor granaten en ladingen en een bemanningsverblijf aan de andere kant.

Verschillende half ingegraven betonnen munitiebunkers (type VF) liggen verspreid rond de kazematten en de open beddingen; er onderscheiden zich twee types resp. met één of twee munitiekamers.

Ten zuiden landinwaarts, grotendeels verzande betonnen loopgraaf.

Aan straatzijde, bakstenen bouwwerk: bemanningsverblijf.

Ten oosten, Rommelasperges: vierkante betonnen palen ongeveer 160 cm hoog oorspronkelijk met elkaar verbonden door kabels vanaf 1944 i.o.v. Generaal Rommel geplaatst als hindernis tegen een landing van zweefvliegtuigen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1365, 1372.

LEYSEN E., PHILIPPART F., Dossier Oostende: Stp Stene Stp Leffinge, opgemaakt i.o.v. Simon Stevin Stichting, 02 april 1997.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fleriskotstraat

Fleriskotstraat (Middelkerke)

is gerelateerd aan Duitse constructies Stützpunkt Hannover Alt

Leffingestraat 41, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.