Kanunnikenhuis

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Hoegaarden
Straat Houtmarkt
Locatie Houtmarkt 1 (Hoegaarden)
Alternatieve naam Kapittelhuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24041/111.1
  • 4.01/24041/139.1
  • OB001020

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kanunnikenhuis

Houtmarkt 1, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Merkwaardige herenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw; dubbelhuis met twee verdiepingen en leien wolfsdak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 18de-eeuws kanunniken- of kapittelhuis is beschermd als monument. De bescherming betreft het dubbelhuis geflankeerd door twee éénlaagse bijgebouwen met rondboogpoortjes en de twee haakse dienstvleugels.

In het beschermingsdossier wordt de historische en architecturale waarde van het kapittelhuis als volgt gemotiveerd: Meer bepaald als een bijzonder fraaie classicistische herenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw met specifieke streekeigen kenmerken en rijk verzorgd interieur.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000757, Kapittelhuis (Paesmans G., 1986).

Waarden

Het voormalig Kapittelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

artistieke waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.