Beschermd monument

Kanunnikenhuis

Beschermd monument van 06-02-1990 tot heden
ID: 1288   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1288

Besluiten

Kapittelhuis, hoeve met herenwoning en omgeving en muziekkiosk
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2353

Beschrijving

Het 18de-eeuws kanunniken- of kapittelhuis is beschermd als monument. De bescherming betreft het dubbelhuis geflankeerd door twee éénlaagse bijgebouwen met rondboogpoortjes en de twee haakse dienstvleugels.

In het beschermingsdossier wordt de historische en architecturale waarde van het kapittelhuis als volgt gemotiveerd: Meer bepaald als een bijzonder fraaie classicistische herenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw met specifieke streekeigen kenmerken en rijk verzorgd interieur.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000757, Kapittelhuis (Paesmans G., 1986).

Waarden

Het voormalig Kapittelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architecturale waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kanunnikenhuis

Houtmarkt 1 (Hoegaarden)
Merkwaardige herenwoning uit de tweede helft van de 18de eeuw; dubbelhuis met twee verdiepingen en leien wolfsdak.