Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Villa Tremouroux-Dumont en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-02-1990 tot heden

ID: 1293   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1293

Besluiten

Villa Tremouroux-Dumont en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2354

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de villa met onmiddellijke omgeving, landschappelijk park en weilanden.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de villa met omgeving als volgt gemotiveerd: Als specifieke omgevingselementen, bepalend voor de structuur en het beeld van deze historische site, reeds in 1249 vermeld als leengoed van Bellekom. Als specifieke erfdienstbaarheden geldt het behoud van de omwalling en het tracé van de weg naar Groot-Overlaar (stippellijn op kadasterplan). Voor de percelen behorend tot de agrarische zone wordt bouwverbod opgelegd uitgezonderd voor werken en handelingen die noodzakelijk zouden zijn voor de realisatie van deze planologische bestemming en op voorwaarde dat de inplanting, de omvang en de vormgeving de gaafheid van het dorpsgezicht niet schaadt.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000758, Villa Tremeroux-Dumont en omgeving (S.N., 1986).


Waarden

Villa Tremouroux-Dumont en onmiddellijke omgeving met dreef, bakstenen brug, omwalling, park en weilanden is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Park van de Villa Trémouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa gebouwd omstreeks 1857 op de plaats van een dubbele feodale motte, omgeven door landschappelijk park van 35 are, aangelegd rond 1860 en uitgebreid rond 1900 tot 1,5 hectare.


Villa Tremouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa uit het derde kwart van de 19de eeuw, bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef. Centraal op het voorplein bevindt zich het woongedeelte en meer zuidwaarts, vlak naast de omwalling, een U-vormige dienstvleugel.