Beschermd monument

Schutsluis op de Vaart Ieper-Komen

Beschermd monument van 27-01-2000 tot heden
ID: 13002   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13002

Besluiten

Schutsluis
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2000  ID: 3526

Beschrijving

De schutsluis op de Vaart Ieper-Komen is beschermd als monument.Waarden

De oude schutsluis op de Vaart Ieper-Komen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een schutsluis met één rechte kolk, met sluishoofden voorzien voor puntdeuren en tevens functionerend als voedingssluis voor de watervoorziening van het kanaal, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw als onderdeel van de vaart Ieper- Komen, een waterweg die reeds in de 17de eeuw werd gepland, pas in de tweede helft van de 19de eeuw in uitvoering ging en waarvan de uitvoering ingevolge plaatselijke geologische omstandigheden en de kort daarop volgende Eerste Wereldoorlog niet met succes werd bekroond en bijgevolg nooit in gebruik werd genomen. Tevens als kunstwerk, onderdeel van een kanaal dat in beide wereldoorlogen een niet te onderschatten rol heeft gespeeld als kunstmatige hindernis tijdens de krijgsverrichtingen in de Westhoek.

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een schutsluis met één rechte kolk, met sluishoofden voorzien voor puntdeuren en tevens functionerend als voedingssluis voor de watervoorziening van het kanaal, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw als onderdeel van de vaart Ieper- Komen, een waterweg die reeds in de 17de eeuw werd gepland, pas in de tweede helft van de 19de eeuw in uitvoering ging en waarvan de uitvoering ingevolge plaatselijke geologische omstandigheden en de kort daarop volgende Eerste Wereldoorlog niet met succes werd bekroond en bijgevolg nooit in gebruik werd genomen. Tevens als kunstwerk, onderdeel van een kanaal dat in beide wereldoorlogen een niet te onderschatten rol heeft gespeeld als kunstmatige hindernis tijdens de krijgsverrichtingen in de Westhoek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schutsluis op de Vaart Ieper-Komen

Palingbeekstraat zonder nummer (Ieper)
Het zou tot 1859 duren vooraleer de Ieperse volksvertegenwoordiger Alphonse Vandenpeereboom de goedkeuring van een kanaalontwerp Ieper-Leie kon afdwingen, de grote middeleeuwse droom.