Beschermd monument

Wegkapelletje

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 13004   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13004

Besluiten

Geografisch pakket Rollegem
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4243

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de wegkapel op de hoek van de Aalbeeksestraat en de Marksestraat.Waarden

De wegkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaarde veldkapel, daterend uit het midden van de 19de eeuw, getypeerd door verzorgd materiaalgebruik, o.m. rode baksteen en zwarte pannen en als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een wegkapel met pilastergevel bekroond door driehoekig fronton.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een kapel met een beeldbepalende ligging bij het binnenrijden van Rollegem via de Aalbeeksestraat, gelegen op de hoek met de Marksestraat.

volkskundige waarde

Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel, vermoedelijk opgetrokken tussen 1841 en 1860 op privé-initiatief, in het kader van de nog steeds levende devotie voor Maria.
Als zijnde een kapel die teruggaat op een oudere kapel, afgebeeld op een Tiendenkaart van Rollegem (1756) en de Ferrariskaart (1770-1778). De kapel vormt alsdusdanig een materiële getuige van een eeuwenoude lokale volksdevotie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkapelletje

Aalbeeksestraat zonder nummer (Kortrijk)
* Aalbeeksestraat nr. +136/ Marksestraat. Wegkapelletje gelegen aan de ingang van de dreef die leidt naar de zogenaamde Steenbakkershoeve (Marksestraat nr. 2). Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Hoeve en kapel afgebeeld op een Tiendenkaart van Rollegem van 1756. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat het kapelletje aangeduid als Chapelle de la Vierge. De kapel wordt niet afge