Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina: doopvont

Beschermd monument van 22-10-2001 tot heden

ID: 13006   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13006

Besluiten

Parochiekerken Sint-Jacob-de-Meerdere en Sint-Catharina: romaanse doopvonten
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-2001  ID: 3763

Beschrijving

Het romaanse doopvont in de parochiekerk Sint-Catharina te Zillebeke (Ieper) is beschermd als monument.Waarden

De Romaanse doopvont in de Sint-Catharinakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als unieke getuige van een belangrijk liturgisch gebruik -sacrament- binnen het christelijke geloof tijdens de 13de eeuw.
Als illustratief voor het kunstambacht en de kunstmarkt tijdens de 13de eeuw, transport van Doornikse beeldhouwkunst over het Scheldegebied.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als enige materiële relict van middeleeuwse Sint-Catharinakerk te Zillebeke, verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Als uniek typologisch specimen van een Romaanse doopvont met vierkante kuip op cilindrische zuil.
Als specimen van beeldhouwkunst van de Romaanse kunst in het Scheldegebied, Doornikse school. Gestileerde ornamentiek in laag reliëf.
Als uniek middeleeuws liturgisch meubilair en specifieke middeleeuwse Christelijke iconografie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina

Zillebeke-Dorp 7 (Ieper)
Neogotische hallenkerk met westtoren naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) van 1923. In 1102 opgericht als éénbeukig kapelletje.