Beschermd monument

Villa des Roses met tuin

Beschermd monument van 01-09-2008 tot heden
ID: 1303   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1303

Besluiten

Villa des Roses
definitieve beschermingsbesluiten: 01-09-2008  ID: 4540

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de in 1909 als notariswoning opgerichte Villa des Roses en de oorspronkelijke tuinomkadering met inbegrip van het fraaie smeedijzeren hekken, een grote rode beuk en een beeldbepalende Japanse honingboom.Waarden

Villa des Roses met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

gebouwd in 1909 door de Hoegaardse notaris Pierre Heuninckx getuigt deze even buiten het centrum, langs een belangrijke uitvalsweg ingeplante, riante villa van de ingrijpende, economische expansie die Hoegaarden kende, sinds de aanleg van de spoorlijn Tienen-Namen (1868), de bouw van een eerste suikerfabriek rond 1865 en de grote bloei van de suikerindustrie vanaf 1895. Opvallend intact, zowel typologisch als qua planindeling en detailafwerking, vormt deze notariswoning tevens een opmerkelijke illustratie van de wooncultuur van de hogere burgerij tijdens het Belle Epoque. Vanuit architectuurhistorisch oogpunt ten slotte vormt deze villa, gelet op de semi-landelijke context, met haar markante en uitzonderlijk kwalitatieve vormgeving een mooi voorbeeld van een pittoresk eclectische villa met art nouveau toets uit het begin van de 20ste eeuw met als bijzondere karakteristieken een expressief profiel met interpenetratie van binnen- en buitenruimten, een rijke verscheidenheid aan vormen en ambachtelijk bewerkte materialen, een structurele polychromie en een rijke, decoratief-pittoreske detaillering met in- en uitwendige prominentie van boog- en rastermotieven, het geheel omkaderd met een siertuin met smeedijzeren afsluithekken en een hoogstammige randbeplanting waaronder een fraaie Japanse honingboom en een rode beuk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa des Roses

Ernest Ourystraat 33 (Hoegaarden)
Villa uit 1909 op quasi vierkante plattegrond is ingeplant op een vrij smal en diep, rechthoekig perceel, met aan straatzijde een met een elegant ijzeren hekwerk afgesloten voortuin. Stilistisch getuigt de villa van een pittoresk eclectisme met art-nouveau-inslag.