Beschermd monument

Demarcatiepaal 6

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13052   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13052

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

De demarcatiepaal nummer 6 te Boezinge (Ieper) is beschermd als monumentWaarden

Demarcatiepaal nummer 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische context:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de 'Touring Club de Belgique' werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen (Frankrijk). Demarcatiepaal nummer 6 verwijst naar de verwoede gevechten en de Duitse poging tot inname van het dorp Boezinge tijdens de Tweede Slag bij Ieper, na de eerste grootschalige Duitse gasaanval van 22 april 1915.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste naoorlogse jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften "Hier werd de overweldiger tot staan gebracht" werd de revanchegeest op de voormalige Duitse vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nummer 6, werd dit opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Demarcatiepaal 6

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Geprofileerde rozegranieten zuil met piramidale opbouw, bekroond met een gesculpteerde Franse helm, met het Franse kenteken (de initialen RF geplaatst in een brandende bom).