Beschermd monument

Abdij van Averbode: abdij- en dienstgebouwen

Beschermd monument van 23-04-1974 tot heden

ID: 1309   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1309

Besluiten

Abdij van Averbode: andere historische gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-04-1974  ID: 738

Beschrijving

Deze bescherming betreft de convent- en dienstgebouwen van de abdij, voor het grootste deel uit de 18de eeuw stammend, met enkele gebouwen uit de 16de eeuw. In 1937 werd de kerk van de abdij reeds beschermd; in 1975 werd de bescherming uitgebreid met nog een aantal bijgebouwen en de omheiningsmuren van de abdij.Waarden

De als monument beschermde abdijkerk van Averbode wordt uitgebreid tot andere historische gedeelten van vermelde abdij, namelijk de prelatuur, de konventgebouwen, de pandgang, de sacristie, de kapittelzaal, de boekenwinkel, het poortgebouw met de aanpalende bergplaatsen, de pastorie, de gebouwen tussen de pastorie en de drukkerij, het jeugdheem, de schrijnwerkerij en remise, de stallen, de schuur, het washuis, de pikkelpoort, de slotmuur met kapelletjes, de muur van de boomgaard en de boerderij omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1, Averboodsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo)
Circa 1125 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Besloten tuin van de abdij van Averbode

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem), Averboodsebaan zonder nummer (Tessenderlo)