Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 13093   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13093

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4146

Beschrijving

De Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna te Otegem, is beschermd als monument.Waarden

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een neoclassicistisch bedehuis, daterend uit het einde van de 18de eeuw. De kerk werd ontworpen door de heer Colin, architect van de reeds als monument beschermde, neoclassicistische Sint-Martinuskerk te Wakken. Kerken met een classicistische architecturale vormgeving komen in de regio minder frequent voor.

artistieke waarde

De kerk bewaart interessante en waardevolle interieurelementen. Te vermelden zijn onder meer het 18de-eeuws mobilair, afkomstig uit de vroegere kerk, zoals de biechtstoelen, de communiebank (weliswaar aangepast tot lezenaars), de koorgestoelten, de kerkmeesterbanken en de lambrisering, de kruisweg.
Het overige kunstpatrimonium is voornamelijk 19de-eeuws en getuigt van een vrij hoog artistiek gehalte. Vermeldenswaardig zijn de altaren met altaarstukken, de preekstoel, de schilderijen naar ontwerp van Philippe De Witte (1802-1876), de beelden en de kerkschat.
Het orgel is van de hand de orgelbouwer Forrest. Het oeuvre van Forrest is niet zeer omvangrijk. Zijn grootste en belangrijkste werk staat in de Gentse Augustijnenkerk (en is in restauratie); twee andere fraaie orgels zijn die van Eernegem en Roeselare ONze-Lieve-Vrouw, maar deze zijn jammerlijk verbouwd. Het orgel van Otegem is één van Forrest's vroege werken, kort na zijn leertijd bij de beroemde Parijse orgelbouwer A. Cavaillé-Coll. Het getuigt van goed vakmanschap en is met kwaliteitsmaterialen opgebouwd. Voor het overige is het vrij ongeschonden - maar wel in verval - bewaard gebleven. Dergelijk werk is onmisbaar in het Zuid-West-Vlaamse orgellandschap. Tenslotte kan dergelijk orgel functioneel zijn rol vervullen voor de lokale gemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Otegemplaats 1 (Zwevegem)
Parochiekerk, gelegen te midden in de dorpskom aan de oostzijde van het dorpsplein. Neoclassicistisch bedehuis gedateerd "1789" door middel van geschilderd opschrift op sluitsteen van de rondbogige omlijsting van het westportaal.

Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Otegem (Zwevegem)
Voorgeschiedenis Vóór 1866 was er reeds een orgel aanwezig waarover geen verdere gegevens beschikbaar zijn. Huidig orgel De bouwer van het instrument is Ph.-J. Forrest (Geluveld); de orgelkast werd gemaakt door C. Landuyt (Koolskamp), met snijwerk van E. de Jonghe (Izegem). Het bouwjaar is 1866 (orgelkast gedateerd 1868).