Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis: orgel

Beschermd monument van 29-11-2000 tot heden
ID: 13118   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13118

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-2000  ID: 3591

Beschrijving

Het 18de-eeuws orgel in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Langemark is beschermd als monument.Waarden

Wijk 'Madonna'. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis: orgel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De artistieke waarde ligt in het feit dat de orgelmakers familie Delhaye gold als een van de befaamdste Vlaamse orgelmakers. Aan het orgel kan eveneens nog een socio-culturele waarde toegekend worden door het feit dat het zich thans bevindt in een regio waarin zich omzeggens geen monumenten meer bevinden wegens de verwoestingen tijdens de eerste wereldoorlog.

artistieke waarde

De historische en wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat orgels uit de vroege 18de eeuw zeldzaam zijn en in het feit dat van het oeuvre van de vermoedelijke auteur van dit orgel, namelijk L. Delhaye, nog weinig bewaard is. Dit orgel is dus een belangrijke getuige en bron van studie.

wetenschappelijke waarde

De historische en wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat orgels uit de vroege 18de eeuw zeldzaam zijn en in het feit dat van het oeuvre van de vermoedelijke auteur van dit orgel, namelijk L. Delhaye, nog weinig bewaard is. Dit orgel is dus een belangrijke getuige en bron van studie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Orgel kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis in de Madonnawijk

Langemark (Langemark-Poelkapelle)
Orgel rond 1720 gebouwd voor de voormalige Sint-Annakapel in Gent, door Louis de la Haye (alias Delhaye), te Gent. Gerenoveerd door Pierre (jr) van Peteghem, te Gent, in 1829. In 1958 aangekocht door de parochie van Langemark-Madonnawijk.