Beschermd monument

Begijnenhuizen: deel

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

ID: 13172   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13172

Besluiten

Straten met begijnhofpark, herenhuizen, woonhuis, Vlaams Huis, Groeningeabdij en begijnenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4077

Beschrijving

De bescherming als monument omvat vier begijnenhuizen van het Sint-Elisabethbegijnhof.Waarden

De begijnhofhuizen van het Sint-Elisabethbegijnhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde huizen die deel uit maken van het Sint-Elisabethbegijnhof dat omstreeks 1280 ontstond in een belangrijke historische omgeving met name tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het kerkhof van de Sint-Maartenskerk op een terrein afgebakend door de stadswal.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als woonhuizen van het begijnhof, dat door zijn specifieke stedenbouwkundige structuur als het ware een stad in de stad vormt;
Als zijnde woonhuizen opgericht rondom de twee pleinen van het Sint-Elisabethbegijnhof waardoor het complex kan gedefinieerd worden als pleinbegijnhof;
Als zijnde voorbeelden uit twee bouwfasen van het begijnhof: enerzijds uit de 17de eeuw die een grote bloeiperiode vormde en waarin de meeste huizen heropgebouwd werden en anderzijds uit 1855 toen de Begijnhofstraat verbreed werd en de huizen Begijnhof nummer 1 en Begijnhofstraat 8A aan weerskanten van de Sint-Mattheuskapel aangebouwd werden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde woonhuizen behorende tot het Sint-Elisabethbegijnhof dat samen met de andere begijnhoven een uitzonderlijke getuigenis vormt van een sociaal en religieus verschijnsel ontstaan in de middeleeuwen;
Als zijnde huizen die deel uitmaakten van een kleine economische en religieuze entiteit met een vast patroon dat onder meer een kerk, conventen, een infirmerie en een groothuis omvatte;
als zijnde heden een kleine woonentiteit temidden van de grote stad;
Als zijnde huizen die op 2 december 1998 beschermd werden als werelderfgoed.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnenhuizen

Begijnhof 1-40, 41, 16A (Kortrijk)
Woonhuizen, vrij homogene bebouwing met bakstenen huizen van twee bouwlagen, onder pannen zadeldak, doorgaans met ommuurde voortuin/ koer met rondboogpoortje en bijgebouwtje tussen huis en muur.