Beschermd monument

Gedenkkruis voor adjudant Dresse

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13187   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13187

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4635

Beschrijving

Het gedenkkruis voor adjudant Charles Dresse (23/01/1897 - 28/09/1918) is beschermd als monument. De bescherming omvat de natuurstenen sokkel met gedenkkruis en calvarie, het omringend grasperk en de omheiningsmuur met het toegangshekken.Waarden

Het gedenkkruis voor adjudant Charles Dresse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Gedenkteken opgericht op de plaats waar de herdachte, Charles Dresse, omgekomen is op 28 september 1918, de eerste dag van het Geallieerde Bevrijdingsoffensief, tijdens de verovering van de heuvelrug bij Westrozebeke. Het veroveren van deze heuvelrug vormde voor de Belgische eenheden een bijzonder zware episode in de oorlog. Dit private gedenkteken vormt hiervan één van de weinige stille getuigen.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: Qua opbouw vertoont dit gedenkteken kenmerken van een typisch Belgisch grafmonument, dat evenwel bekroond wordt met een Bretoens calvariekruis, wat uitzonderlijk is voor een Belgisch gedenkteken. Bovendien wordt maar zelden een dergelijke gedenksite met bijpassende omheiningsmuur voor een individuele militair uitgewerkt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkkruis voor adjudant Dresse

Poperingestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Natuurstenen monument in de vorm van een obelisk met bekronende calvarie, op massieve, vierzijdige sokkel met opschriften, midden graspleintje.