Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met losse bestanddelen en waterput met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-10-1985 tot heden

ID
13210
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13210

Besluiten

Hoeve met losse bestanddelen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1985  ID: 2096

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve met losse bestanddelen met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van enkele nutsgebouwen, een gedeeltelijk bewaarde omwalling, weiden, boomgaarden en moestuinen. Binnen deze afbakening is de boerenwoning met was- en bakhuis als monument beschermd.Waarden

De onmiddellijke omgeving van het boerenhuis, met name de overige nutsgebouwen, de gedeeltelijk bewaarde omwalling, de weiden, de boomgaarden en de moestuin, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen en waterput

St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen en rest van omwalling ten oosten, gelegen midden weiden en boomgaarden. Mooi perspectief op kerk en molen van Alveringem. Vrij gaaf bewaard boerenhuis met streekgebonden karakter.