Hoeve met losse bestanddelen en waterput

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Sint-Rijkers
Straat St.-Rijkersstraat
Locatie St.-Rijkersstraat 49, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen en waterput

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met losse bestanddelen en waterput met omgeving
gelegen te St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 30-10-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen en waterput: boerenwoning met was- en bakhuis
gelegen te St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 30-10-1985.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen en rest van omwalling ten oosten, gelegen midden weiden en boomgaarden. Mooi perspectief op kerk en molen van Alveringem. Vrij gaaf bewaard boerenhuis met streekgebonden karakter. Voorliggend was- en bakhuis (nok parallel aan het woonhuis) waardoor tussenliggende ruimte omschapen tot een met bakstenen verhard binnenpleintje. Moestuin ten westen van laatst genoemde. Willekeurige opstelling van overige nutsgebouwen ten zuiden.

Boerenhuis van thans zes traveeën onder meer twee traveeën van opkamer links + drie centrale traveeën + rechts aanbouwsel van één travee (eerste kwart van de 20ste eeuw) en één bouwlaag onder licht gebogen zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen, hanggoot) met kort overstekende rand, uit de 18de eeuw. Deels manke bedaking wegens uitbouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw aan achtergevel. Witgekalkte, verankerde baksteenbouw op gepikte plint. Opkamer: rechthoekige kelderopening met houten, getralied bolkozijn in korfboogomlijsting; getoogde, beluikte opkamervensters voorzien van 18de-eeuwse schuiframen met geprofileerde wisseldorpel en kleine roedeverdeling met grotendeels oorspronkelijke beglazing. In rechter travee: beluikte steekboogvensters met houten kruiskozijn, doch recentere beglazing en roedenverdeling. Jonger beluikt drielichtvenster in laatste travee. Rechthoekige deur ter hoogte van derde travee; schouderboogkozijn met geprofileerde tussendorpel en verdeeld bovenlicht, binnenin beveiligd door diefijzers. Noordgevel van opkamer: twee rechthoekige kelderopeningen met getralied (bol)kozijn, verdiept in rond- en korfboogomlijsting en gedicht steekboogvenster. Westgevel: soortgelijk keldervenster in korfboognis onder twee beluikte steekboogvensters.

Gepikte waterput tegen voorgevel, tussen vijfde en zesde travee. Was- en bakhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen) met kort overstekende rand, uit de 18de eeuw, zie jaartal 17.. gegrift in oostgevel. Manke bedaking wegens uitbouw aan zuidkant. Verankerde, witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint. Erfgevel met dubbele enkelhuisopstand (spiegelbeeldschema); gepikte waterput tussenin. Rechthoekige muuropeningen met kozijnconstructie, meestal verdiept in korfboogomlijsting; beluikte vensters. Aanbouwsel van één travee onder lessenaarsdak tegen oostelijke zijgevel.

Ten zuiden, dwarsschuur. Verankerd, bakstenen gebouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met overstekende rand, uit de 19de eeuw, doch omgevormd tot stalling in de loop van de 20ste eeuw. Grote rechthoekige schuurpoort onder luifel in westgevel. Noordzijde met topstuk in vorm van gehurkte stenen leeuw met wapenschild tussen poten.

Overige hoevegebouwen zonder noemenswaardigheid.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Rijkersstraat (Sint-Rijkers)

St.-Rijkersstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.