Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen en waterput: boerenwoning met was- en bakhuis

Beschermd monument van 30-10-1985 tot heden
ID: 13211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13211

Besluiten

Hoeve met losse bestanddelen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-10-1985  ID: 2096

Beschrijving

De boerenwoning met was- en bakhuis behorende tot de hoeve met losse bestanddelen te Sint-Rijkers, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, sociaal-culturele waarde en artistieke waarde van de boerenwoning met was- en bakhuis als volgt werden gemotiveerd: ”enerzijds door de historische en sociaal-culturele waarde als zijnde een representatief voorbeeld van een vrij gaaf bewoond gebleven hoeve uit de 18de eeuw met streekgebonden karakter; anderzijds door de historisch-artistieke waarde gezien het grotendeels bewaarde authentieke houtwerk en beglazing.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000499, Hofstede en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Boerenhuis met was- en bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen en waterput

St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen en rest van omwalling ten oosten, gelegen midden weiden en boomgaarden. Mooi perspectief op kerk en molen van Alveringem. Vrij gaaf bewaard boerenhuis met streekgebonden karakter.