Beschermd monument

Oosterstaketsel

Beschermd monument van tot heden

ID
13287
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13287

Besluiten

Oosterstaketsel, saswoningen, vuurtoren en watertoren
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4124

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Oosterstaketsel is beschermd als monument.Waarden

Het zogenaamde Oosterstaketsel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als vormend een getuige van de havenontwikkeling vanaf de jaren 1860 in het westen van Blankenberge; de staketsels vormen als dusdanig een belangrijk structureel element van de oorspronkelijke vissershaven.
Het zogenaamde 'Oosterstaketsel' vormt een interessant voorbeeld van de traditionele houten staketselbouw; oorspronkelijk werd het gebouwd in de jaren 1860, in 1907-1908 wordt het verlengd; tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de staketsels op last van de Duitse bezetter afgebroken, doch het 'Oosterstaketsel' wordt in 1954 als traditioneel houten staketsel heropgebouwd.

industrieel-archeologische waarde

Het 'Oosterstaketsel' met ijzeren lichtpunt (vuurtoren) op het hoofd vormt een interessant voorbeeld van een staketsel teruggaand tot een kleine zeehaven, in casu een vissershaven, die in de jaren 1860 in de context van de Belgische kust werd uitgebouwd.
Het 'Oosterstaketsel' - heropgebouwd in 1954 - gaat in aanleg en in gebruikte materialen en technieken terug op het staketsel van de jaren 1860 dat in 1907-1908 verlengd werd.

sociaal-culturele waarde

Het 'Oosterstaketsel' vormt (samen met het 'Westerstaketsel' en de vuurtoren) de westelijke afsluiting van de Blankenbergse Zeedijk.
Het 'Oosterstaketsel' vormt net als de pier een mondain gegeven te Blankenberge, reeds in 1872 werden de kwaliteiten als wandelstaketsel geapprecieerd; uit oude prentbriefkaarten blijkt dat de staketsels gebruikt worden om te wandelen en te zonnen, op vandaag is er nog steeds een drankgelegenheid.
Evenals de pier vormt het 'Oosterstaketsel' een lineaire structuur die loodrecht op de Zeedijk staat en een verlenging vormt in Zee van de wandelruimte van de toerist.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Staketsels

Havenplein zonder nummer, zonder nummer (Blankenberge)
Het "Wester-" en het "Oosterstaketsel" werden oorspronkelijk zeker aangelegd in de periode 1863-1871, doch mogelijk reeds in 1860. De staketsels vormen een belangrijke infrastructuur voor een zeehaven, meer bepaald voor het loodsen van de boten in de havengeul.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.