Beschermd monument

Villa ontworpen door J. De Bruycker

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

ID
13356
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13356

Besluiten

Villa ontworpen door J. De Bruycker
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3333

Beschrijving

De villa ontworpen door Jozef De Bruycker is beschermd als monument. De bescherming omvat de modernistische villa, de garage, de voor- en achtertuin en het volledige perceel waarop de woning is gelegen.Waarden

Beversesteenweg 112 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Zijnde een mooi voorbeeld van modernistische interbellumarchitectuur uit 1929 met typerend betonskelet met bakstenen vullingen, kozijnconstructies en een kubistische vormgeving in aansluiting bij de rationele inwendige indeling. De Roeselaarse ontwerper, architect J. De Bruycker, was bovendien een modernist die het lokale en provinciale niveau oversteeg. Hiervan getuigt tevens het feit dat hij voor de beglazing van de traphal beroep deed op Victor Servranckx, de pionier van de abstracte kunst in Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa ontworpen door Jozef De Bruycker

Beversesteenweg 112 (Roeselare)
Villa van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van Jozef De Bruycker (Roeselare) van 1929. Betonnen skelet met gediversifieerd geel-oranje bakstenen gevelparement (Scheldesteen van Liefmans) op arduinen plint.