Beschermd monument

Marinekazerne Bootsman Jonsen: bunker

Beschermd monument van 07-02-2011 tot heden

ID
13457
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13457

Besluiten

Duitse Luftschutzbunker Kazerne Bootsman Jonsen uit de Tweede Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 07-02-2011  ID: 4790

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse Luftschutzbunker van de Kazerne Bootsman Jonsen.Waarden

De Duitse 'Luftschutzbunker' (W.O. II) Kazerne Bootsman Jonsen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde een Duitse 'Luftschutzbunker' uit de Tweede Wereldoorlog. Dergelijke bunkers werden gebouwd om de militairen en burgerbevolking te beschermen tegen geallieerde bombardementen. De betonnen constructie is omwille van zijn enorme afmetingen uniek te noemen.

Opvallend is het spitse schilddak, een vaak voorkomend element bij 'Luftschutzbunkers'. Door deze vorm van het dak wordt het heel moeilijk om de bunker met een voltreffer te raken tijdens een oppervlaktebombardement: de bommen ketsen er op af.

Enkele authentieke elementen van de bunker, waaronder pantserdeuren, zijn nog bewaard gebleven.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Marinekazerne Bootsman Jonsen

3de en 23ste Linieregimentsplein 3 (Oostende)
Marinekazerne Bootsman Jonsen. De Officiersmess is beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.