Beschermd monument

Windmolen Bosterhoutmolen

Beschermd monument van 14-01-1993 tot heden

ID
13468
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13468

Besluiten

Houten windmolen Bosterhoutmolen
verplaatsingsbesluiten: 14-01-1993  ID: 10989

Houten windmolen de Bosterhoutmolen
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14959

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen Bosterhoutmolen.

De Bosterhoutmolen werd in 1996 verplaatst van Meulebeke naar Brugge. Deze verplaatsing werd gemachtigd bij ministerieel besluit van 14 januari 1993, maar het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot bescherming als moment werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Meulebeke. Daarom werd dit besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.Waarden

De houten windmolen Bosterhoutmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Koelewei

Kruisvest zonder nummer (Brugge)
De Koeleweimolen of Bosterhoutmolen is een houten korenwindmolen, afkomstig uit Meulebeke en daar omstreeks 1765-1766 opgericht, en in 1996-1997 als een standaardmolen met gesloten voet heropgebouwd op de Kruisvest in Brugge, op de plaats waar sinds de 16de eeuw een windmolen stond.