Beschermd monument

Windmolen Herentmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden
ID: 13472   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13472

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 122

Beschrijving

De houten windmolen, genaamd Herentmolen, is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen, genaamd Herentmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molensite Herentmolen

Gentstraat 307 (Meulebeke)
Herentmolen met molenerf, nieuw molenaarshuis, maalderij, Kleine Herentmolen en miniatuurmolen, gelegen in de wijk Marialoop. Nog in werking zijnde molen, beschermd als monument bij B.S.G. van 14/04/1944, bekrachtigd bij R.B. van 9/02/1946 en opgenomen als puntrelict in de Landschapsatlas.