Beschermd monument

Windmolen Herentmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden

ID
13472
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13472

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 122

Beschrijving

De houten windmolen, genaamd Herentmolen, is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen, genaamd Herentmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site Herentmolen

Gentstraat 307, zonder nummer (Meulebeke)
De Herentmolen is een unieke standaardmolen op torenkot, opgericht in de vroege jaren 1920 door molenbouwer Jules Caen na vernieling van de oudere molen en heropgebouwd in 1956. De als korenmolen fungerende molen is momenteel de enige nog overeind staande torenkotmolen met een vliegende galerij. De nog operationele molen vormt samen met een mechanische maalderij en een nieuw molenaarshuis de in de wijk Marialoop gelegen molensite Herentmolen. In de voorbije decennia werd deze site nog met een Kleine Herentmolen en een miniatuurmolen uitgebreid.