Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel

Beschermd monument van 15-04-2004 tot heden
ID: 13475   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13475

Besluiten

Kasteel Ter Borcht met omgeving en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2004  ID: 4206

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit wordt de nabije omgeving van de kapel beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw Van Bijstand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Deze kapel bewaart een fraai Onze-Lieve-Vrouwbeeld, gedateerd 1756 en opgericht op een mooi uitgewerkte arduinen sokkel met het wapenschild van de familie De Beer ingewerkt. Vermeldenswaardig zijn tevens de muurschilderingen van de hand van de kasteelheer Edgar van Bavegem.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde:
De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, een lokaal bedevaartsoord, werd in de l8de-eeuw gesticht door een telg van het geslacht de Beer, welke tot ·circa 1791 het kasteel bewoonde. De muurschilderingen van de huidige laat 19de-eeuwse kapel zijn van de hand van de kasteelheer Edgar van Bavegem, die in de jaren 1920 burgemeester was van Meulebeke. De historische band tussen de kapel en het kasteel met zijn bewoners hield aldus stand vanaf de tweede helft van de 18de tot in de 20ste-eeuw;
Deze kapel is een getuige van de christelijke traditie. Het betreft een bedevaartsoord ontstaan in het midden van 18de eeuw, dat tot op heden op de lokale belangstelling kan rekenen. De talrijke ex-voto's wijzen op een bloeiende volksdevotie;
Het betreft een gaaf bewaarde bedevaartkapel, daterend van 1886, met een verzorgde neogotische vormgeving en getypeerd door zeshoekige plattegrond met inkom en absis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel

Kapellestraat zonder nummer (Meulebeke)
Bedevaartkapel met 18de-eeuwse kern, herbouwd in neogotische stijl in 1886 met voorportaal van 1934, gelegen ten zuidoosten van het kasteeldomein Ter Borcht nabij de deels overwelfde Devebeek en op de hoek met de voetweg naar de Krekelstraat.