Beschermd monument

Woning Felix De Boeck

Beschermd monument van 19-12-1994 tot heden

ID: 1363   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1363

Besluiten

Hoeve, woning Felix De Boeck en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1994  ID: 2785

Beschrijving

Deze bescherming betreft de woning Felix De Boeck (enkel de gebouwen). De omgeving werd in hetzelfde besluit ook beschermd.

Het beschermingsdossier situeert het belang van deze kleine, goed bewaarde U-vormige hoeve uit het midden van de vorige eeuw voornamelijk op het vlak van de historische binding met de bekende kunstschilder Felix de Boeck die er werd geboren, werkte en woonde. Bovendien vormt deze bescheiden hoeve, met landschappelijk waardevolle inplanting aan de rand van een circa 1,3 hectare grote boomgaard, één van de laatste getuigen van het landelijk verleden van deze sterk geïndustrialiseerde gemeente.

Het beschermingsdossier stelt verder dat de historische waarde van de hoeve wordt gevormd doordat het pand het geboortehuis en de woning met atelier van kunstschilder Felix de Boeck was. De Boeck behoorde in de jaren 1920 tot de zogenaamde Belgische avant-garde; zijn oeuvre evolueerde doorheen de jaren van abstractie naar wat door diverse kunstcritica als synthetisme, vergeestelijkt realisme en spiritualistisch naturalisme wordt omschreven. Daarnaast vormt deze kleine, goed bewaarde U-vormige hoeve één van de laatste getuigen van het landelijk verleden van deze sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde Zennegemeente.Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Felix De Boeck

Grote Baan 379-381 (Drogenbos)
Ouderlijke woning van kunstschilder Felix De Boeck. Hij werd op deze hoeve geboren in 1898 en bracht er zijn jeugd door. Naderhand werd de hoeve door hem overgenomen en later ook uitgebreid met zijn atelier.