Sint-Pauluskapel

Beschermd monument van 18-02-1949 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Galmaarden
Straat Paulusstraat
Locatie Paulusstraat (Galmaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23023/101.1
  • 4.01/23023/110.1
  • OB000258

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Pauluskapel

Paulusstraat zonder nummer, Galmaarden (Vlaams-Brabant)

Eenvoudige bedevaarderskapel bestaande uit een rechthoekige beuk uitlopend op een even brede driezijdige sluiting, vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Pauluskapel te Galmaarden, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Pauluskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.