Sint-Pauluskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Galmaarden
Deelgemeente Galmaarden
Straat Paulusstraat
Locatie Paulusstraat zonder nummer, Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Galmaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Galmaarden (adrescontroles: 01-07-2007 - 01-07-2007).
  • Inventarisatie Galmaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Pauluskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Pauluskapel

Deze bescherming is geldig sinds 18-02-1949.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pauwelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-06-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenvoudige bedevaarderskapel bestaande uit een rechthoekige beuk uitlopend op een even brede driezijdige sluiting, vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw.

Baksteenmetselwerk opgetrokken op een uitstekende plint met zandstenen afzaat en afgewerkt met een daklijst van overhoekse muizentand. Leien zadeldak bekroond met een als een topstuk in de puntgevel opgevatte klokkenruiter. Eenvoudige spitsboog-venstertjes van baksteen; vlak omlijste zandstenen rondboogdeur in de westgevel en een gelijkaardige bijkomende ingang in de noordelijke gevel. Waterbron voor de bedevaarders ten zuidoosten van de kapel.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Galmaarden

Galmaarden (Galmaarden)

is gerelateerd aan Kosterswoning

Paulusstraat 18, Galmaarden (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.