Beschermd monument

Site van de windmolen Groenhagemolen

Beschermd monument van 03-05-2005 tot heden

ID: 13823   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13823

Besluiten

Molenerf Rommel
definitieve beschermingsbesluiten: 03-05-2005  ID: 4365

Beschrijving

De site van de Groenhagemolen te Leffinge, meer bepaald de molenromp, mechanische maalderij, kasseiverharding en bakhuis (met cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid bijhorende uitrusting en decoratieve elementen), is beschermd als monument.Waarden

Het molenerf Rommel met molenromp, mechanische maalderij, kasseiverharding en bakhuis, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed en zeldzaam geworden typevoorbeeld van een molenerf dat in 1871 is ontstaan, met karakteristieke ligging aan de rand van een dorp, en dat onder druk van de economische en technologische ontwikkelingen in 1929 is geëvolueerd door de toevoeging van een mechanische maalderij. De materiële getuigen van deze evolutie bezitten samen en elk afzonderlijk een voorbeeldwaarde en bestaan uit:
1. een windmolenromp (1871) gekenmerkt door in reliëf gemetselde deur- en vensteromlijstingen en een moleninterieur met de gedeeltelijk resterende onderdelen van een maalwerk;
2. een woonhuis met bakhuis (in oorsprong van dezelfde periode, gesloten bakhuis met typologische voorbeeldwaarde);
3. een volledig bewaarde maalderij uit 1929 met typologische voorbeeldwaarde eigen aan het interbellum (zowel bouwkundig als wat de uitrusting aangaat);
4. een typische kasseiverharding op het erf. De mulderswoning is verbouwd en bezit nog een getuigenwaarde maar dan wel als onderdeel van een dorpsgezicht dat is samengesteld uit een aantal elementen met monumentwaarde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Site van de windmolen Groenhagemolen

Groenhagestraat 21 (Middelkerke)
* Groenhagestraat nr. 21 en + 21. Site van de z.g. "GROENHAGEMOLEN" met gekasseid erf, molenromp, bakhuis en mechanische maalderij. Het molenaarshuis is sterk verbouwd. De molen is beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 03.05.2005. Het molenerf ontstond in 1871. De site evolueerde onder druk van de economische en technologische ontwikkelingen: in 1929 werd een me