Beschermd monument

Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten: sluizencomplex

Beschermd monument van 17-12-1999 tot heden

ID
13857
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13857

Besluiten

Sluizencomplex De Ganzenpoot en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1999  ID: 3518

Beschrijving

Het sluizencomplex uit 1876-78 te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Het sluizencomplex genaamd De Ganzenpoot met inbegrip van de volledige technische uitrusting van de oeververstevigingen, van de bruggen, van de houten geleidingswerken (dukdalven en dergelijke), van de dienstgebouwen en van de volledige aanleg van de restzones, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als uniek voorbeeld van een groot sluizencomplex uit 1876-78 bestaande uit verschillende schut- en uitwateringssluizen die beantwoorden aan uitzonderlijke plaatselijke noden inzake scheepvaart- en waterhuishouding van het hinterland;
Als sluizencomplex waarvan de onderdelen specifieke technische- en afwerkingskenmerken bezitten;
Als sluizencomplex waarvan de niet-technische tussenruimten van een specifieke groenaanleg en van dienstgebouwen in traditionalistische zogenaamde wederopbouwstijl werden voorzien.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)
Sluizencomplex uit 1876-78, aangelegd ter hoogte van Nieuwpoort-Stad. Na de Eerste Wereldoorlog, oprichting in de nabijheid van het sluizencomplex van een reeks monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden.