Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Beschermd monument van 19-01-1993 tot heden
ID: 13885   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13885

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Bartholomeus is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit worden ook de Sint-Michielskerk en de parochiekerk Sint-Bavo en Machutus beschermd als monument.


Waarden

De parochiekerk Sint-Bartholomeus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als streekeigen voorbeelden van dorpskerken teruggaand tot de 13de-eeuwse kruiskerken die nadien evolueerden tot hallenkerken (het kerkbouwschema van de kuststreek) met nieuwe integratie van de oorspronkelijke kruisingstoren als westtoren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Doelhofstraat zonder nummer (Zuienkerke)
Toren en noordelijke transeptarm beschermd als monument bij R.B. van 05.11.1946; uitbreiding tot bescherming als monument van de ganse kerk bij M.B. van 19.01.1993. Parochiekerk van Nieuwmunster, gelegen centraal in het straatdorp, omgeven door ommuurd kerkhof, met ten westen daarvan een kerkplein met vrijheidsboom.