Beschermd monument

Mottekasteel en hoeve Hof Cleyhem: mottekasteel, walgracht, koetshuis en hoevegebouwen

Beschermd monument van tot heden

ID
13908
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13908

Besluiten

Geografisch pakket Zuienkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2004  ID: 4247

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De hoeve en het kasteel van het Hof Cleyhem zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de historische delen van de hoevegebouwen (boerenhuis, stal, schuur), het kasteel met bijgebouwen op motte met walgracht en het koetshuis.Waarden

De hoeve en het kasteel van het Hof Cleyhem, zijnde de historische gedeeltes van de hoevegebouwen (boerenhuis, stal, schuur), het kasteel met bijgebouwtjes op motte met walgracht en het koetshuis, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een site die een unieke getuige is van de hoogmiddeleeuwse wooncultuur in Vlaanderen;
Als zijnde een site die sinds eeuwen de structuur en het beeld van een polderdorp, in casu Zuienkerke bepaalt, en één van de bekendste en meest schilderachtige sites is in de streek.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een middeleeuwse site waarop steeds een kasteel en een bijhorend neerhof aanwezig was, en die ondanks de wijzigingen en verbouwingen door de eeuwen heen, nog steeds heel duidelijk aldus te herkennen is;
Als zijnde een schilderachtige site met een klein 17de-eeuws kasteeltje op een omwalde motte met bijhorende hoeve, heropgebouwd in de 19de eeuw;
Als zijnde een site met een hoeve die aansluit bij de typologie van de streek, met name een 19de-eeuwse hoeve (heropbouw van een veel oudere hoeve) met losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak, die oorspronkelijk met een walgracht was omringd.

historische waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een bewaarde opperhof-neerhof-site, waarbij het kasteeltje gebouwd is op een motte en omringd wordt door een gracht, en de bijhorende boerderij zich ten oosten van dit kasteel bevindt, met oorspronkelijk een eigen omgrachting;
Als zijnde een site die teruggaat tot het oudste toponiem van Zuienkerke, 'Clehiham ', wat 'landtong uitspringend in overstromingsgebied' betekent en in 975 wordt vermeld. De vermelding gebeurde in een Liber Traditionum en vermeldt de schenking van het goed door een graaf en zijn vrouw ("quidam Theodericus comes et uxor sua Hildegardis" aan de Gentse Sint-Pietersabdij);
Als zijnde een site die getuigt van de feodale geschiedenis van de streek; de heerlijkheid van Cleyhem, bestaande uit een kasteel en een hofstede afhankelijk van de Burg van Brugge, wordt reeds vanaf het begin van de 12de eeuw vermeld;
Als zijnde een site die door de eeuwen heen bewoond werd en in eigendom was van belangrijke adellijke families in het Brugse Vrije.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Mottekasteel en hoeve Hof Cleyhem

Nieuwe Steenweg 3-5 (Zuienkerke)
De huidige gebouwen van het kasteel zijn volgens de literatuur 17de-eeuws met verbouwingen in de 18de eeuw en renovatie in de jaren 1960. De site is een unieke getuige is van de hoogmiddeleeuwse wooncultuur in Vlaanderen, gelegen op een motte met vierkante walgracht, te bereiken via een bakstenen boogbrug. De renovatie in 1960-1966 heeft het interieur volledig veranderd, maar behield grotendeels het uitzicht van het exterieur. Het koetshuis gebouwd circa 1848, in rode baksteen van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse pannen. Hoeve met losse bestanddelen, in verankerde bruine baksteen. De boerenwoning is een laag gebouw van zes traveeën en één bouwlaag over pannen zadeldak gedateerd waarschijnlijk 1848, lang stalgebouw van circa 1848 en een dubbele dwarsschuur gedateerd 1836 met bewaard eiken dakspant.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.